top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Kaihdinkeskuksen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Kaihdinkeskus

Kaivokatu 9

18100 Heinola

info@kaihdinkeskus.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Emme tee ​asiakkaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

•Yrityksemme

•Sinä itse, jos keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojanne:

•Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

•Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

•Oikeus tietojen oikaisemiseen

•Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

•Oikeus vastustaa käsittelyä

•Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

•Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kaihdinkeskuksen verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.

bottom of page